ORGANIZACE

Organizace:

– příjezd a přístup na místo konání 2 hodiny před začátkem vystoupení pro vyložení, zapojení aparatury, vlastní přípravu a 1 hodinu po produkci

– vstup na pódium pouze se souhlasem učinkujícího, nebo manažera (z důvodu vlastní bezpečnosti)

– zajištění parkování automobilu v místě stěhování aparatury

– prostor pro odložení prázdných obalů a osobních věcí